12.03 Warsztaty pilotażowe

Celem projektu jest wspieranie przedsiębiorców w regionie, poprzez prowadzenie „warsztatów dla startupów oraz już istniejących podmiotów gospodarczych”. Wsparcie to, dotyczy zarówno startupów, jak i przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z branży IT, marketingu, networkingu, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu wiodących firm w regionie. W gronie prelegentów przewidzianych do prowadzenia warsztatów znajdą się prezesi firm, managerowie wyższego szczebla oraz specjaliści reprezentujący branże i przedsiębiorstwa, które odniosły sukces na rynku. Spotkania będą odbywały się w formie hybrydowej tzn. Stacjonarnie oraz w formie online. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie papierowej lub pliku wysyłanego drogą mailową oraz certyfikat uczestnictwa w warsztatach, potwierdzony podpisami prelegenta lub prelegentów. Jednym z rezultatów przeprowadzonych warsztatów będzie stworzenie wspólnoty lokalnego biznesu, która ma na celu jego rozwój, zwiększenie zysków z działalności prowadzonych przez ww podmioty na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym fundacja BluSpace, lider w regionie, będzie skupiała największą liczbę podmiotów gospodarczych, które docelowo stworzą miejsca pracy w mieście lub województwie, dzięki rozwojowi wewnętrznemu firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *